Ulrich Meyer-Horsch ile Michael Chekhov Tekniği

Ulrich Meyer-Horsch ile Michael Chekhov Tekniği
Bu atölyede karakter yaratımı için kullanılan Michael Chekhov Tekniği araştırılacaktır: imge çalışması, merkezler, hayali beden, mekan ve atmosfer, arketipler, doğaçlama. Lütfen bildiğiniz bir masalı getirin ve bunu kendi cümlelerinizle gruba anlatmaya hazırlıklı olun!

Atölye Takvimi: 28-29 Ağustos 2021 (2 gün) 10:00 - 13:00
Kontenjan: 25 kişi / Atölye Bedeli: 150 ₺

• Nötr çalışma kıyafetleriyle (tişörtlerde yazı olmaması gerekiyor) atölyeye katılmanızı rica ederiz.
• Atölye bedeli festival sırasında ilgili festival görevlisine ödenecektir.
• Bu atölyeye başvuracak katılımcılarımızın başvuru formunda bulunan adımları doldurmaları zorunludur.
• Atölyeye kabul edilen katılımcılara mail aracılığıyla geri dönüş yapılacaktır.


Ulrich Meyer-Horsch
Michael Chekhov Technique


The workshop explores the Michael Chekhov Technique for creating characters: image work, centers, imaginary body, space and atmosphere, archetypes, improvisation. Please bring a folk tale which you are familiar with, and be prepared to tell it in your own words to the group! Please come in neutral working clothes (no writing on T-shirts)!

Kontenjan dolmuştur.