notfest bozcaada kişisel verilerin korunması

NO TİYATRO REKLAM VE ORGANİZASYON LİMİTED ŞİRKETİ
BAŞVURU FORMU VE GENEL AÇIKLAMALAR

 

Kişisel veri sahibi ilgili kişilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesinde KVKK’dan doğan hakları yer almaktadır. İlgili kişiler, bu haklara KVKK’nın 11. maddesinden ve internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirler.

İlgili kişiler Şirket’e aşağıdaki yöntemlerle başvuru yapabilirler:

 • Şahsen başvuru,
 • Noter aracılığıyla,
 • Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine e-posta göndererek.
 • Başvuru formundaki tüm bilgilerin doldurularak imzalı halinin kişinin kendi mail adresinden {■} adresine gönderilmesi suretiyle.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Şahsen başvuru

Mesihpaşa Mah. Sait Efendi Sk. No 9 Fatih - İstanbul

Noter aracılığıyla

Mesihpaşa Mah. Sait Efendi Sk. No 9 Fatih - İstanbul

Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

 

{■}

Başvuru formundaki tüm bilgilerin doldurularak imzalı halinin kişinin kendi mail adresinden gönderilmesi

{■}

 

*Şahsen başvuracak ilgili kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

*Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi” yazılmasını rica ederiz.

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemlerle ilgili olarak Şirket tarafından ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

İlgili kişi talepleri Şirket tarafından KVKK 13/2 madde uyarınca ilgili kişi talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 • İlgili kişinin iletişim bilgileri

Ad

:

 

Soyad

:

 

Telefon numarası

:

 

T.C. Kimlik numarası

:

 

E-posta

:

 

Adres

:

 

 

 

 •  Şirket ile olan ilişkinizi belirtiniz
 • Müşteri

 

 • Ziyaretçi
 • Diğer (lütfen belirtiniz): ...................

 

Şirket ile iletişimde olduğunuz birim/departman:

Konu:

 • Eski Çalışan:

 

 • Çalışılan yıllar: ..................
 • İş Başvurusu/ Özgeçmiş Paylaştım

 

 • Tarih: ..................

 

 • KVKK’nın 11. maddesi uyarınca talebinizi aşağıda belirtiniz.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini belirtiniz.

 

 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
 • Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname olması gerekmektedir.)

Şirket, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak 3. kişilerle paylaşımının önüne geçilebilmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimliğinizi tevsik edici ek bilgi ve belge talep etme hakkını her zaman saklı tutar.

İşbu başvuru formunda Şirket ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kişisel Veri Sahibinin
Adı-Soyadı:
Tarih:
İmza: