Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SÖZLEŞME

web sitesine üye olarak ve/veya bilet alım işlemlerini gerçekleştirerek, Mesafeli Satış Sözleşme (“Sözleşme”) hükümlerini, Üye Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesini, Ön Bilgilendirme Formunu ve Bilet Satış Ve Kullanım Koşullarını okuduğunuzu, anladığınızı ve içeriklerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı belirtiriz. Satış politikası ve/veya sözleşme hükümlerinin aksine bir talebinizin ya da şikayetinizin olması durumunda, herhangi bir bilet alım işlemi gerçekleştirmeden ve siparişinizi onaylamadan önce, İletişim sayfasını ziyaret ederek, ilgili sayfada yer alan telefon numarası ve/veya e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçmenizi öneririz. Sitemizden bilet satın alarak ve satın alma işleminizi onaylayarak, işbu Sözleşme hükümlerine bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz. 


Satın alma işlemini onaylamadan önce, sizlerden onayınız kapsamında, yazılı şekilde ön bilgilendirme onayı alındığını ve ön bilgilendirme onayının işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgularız. Tüm bunlara ek olarak, işbu Sözleşme ile “bilet satın alma işleminizin onaylanması durumunda ödeme yükümlülüğü altına gireceğiniz” konusunda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğinizi de önemle bilmenizi isteriz.

1. MADDE: TARAFLAR
1.1. SATICI BİLGİLERİ
UNVAN    :    NO TİYATRO REKLAM VE ORGANİZASYON LİMİTED ŞİRKETİ
ADRES    :    Mesihpaşa Mah. Sait Efendi Sk. No 9 Fatih/İSTANBUL
FAKS    :    
TELEFON    :    +905465467557
E-POSTA    :    info@notiyatro.com
VERGİ DAİRESİ        BEYAZIT
VERGİ NUMARASI        6311312077
MERSİS NO:         0631 1312 0770 0001

1.2. ÜYE/MÜŞTERİ BİLGİLERİ (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)
AD/SOYAD/UNVAN    :    
ADRES:    :    
TELEFON    :    
E-POSTA    :    


2. MADDE: SÖZLEŞMENİN KURULMASI, KONUSU, ÜRÜN, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER

2.1. İşbu Mesafeli Sözleşme (“Sözleşme”) aşağıda bilgileri verilen SATICI ve ALICI arasında, tarafların eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş www.notfestbozcaada.com internet sitesi ("İNTERNET SİTESİ") sistemi çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle 2. maddede bilgileri verilen ürün/ürünlerin satışına ilişkin olarak imzalanmıştır.
Sözleşme’nin konusu, Satıcının, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
İşbu sözleşme ALICI’nın İNTERNET SİTESİ üzerinde siparişinin tamamlandığı [tarih]  tarihinde taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiş ve sözleşmenin bir kopyası ALICI eposta adresine gönderilmiştir.
2.2. ALICI, Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu, Sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartları kendi özgür iradesi ile kabul eder. SATICI ve ALICI, Sözleşme’nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.   
2.3.Ürünlerin (biletlerin) Türü, Miktarı, Fiyat/ları ve Satış Bedeli ile Ödeme (Tahsilat) Bilgileri ile ALICI’nın bildirdiği teslim yeri dahil Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Teslimat ile ilgili diğer konular Sözleşme'nin aşağıdaki 6. maddesinde belirtilmiştir.
Ürünün teslimatı ALICI’ya dijital bilet şeklinde yapılacaktır. ALICI, satın alma işlemi sonrasında kendisine gönderilen bilgilendirme e-postasında ve/veya sms mesajında yer alan linke tıklayarak dijital biletine ulaşabilecektir.   

2.4. FATURA TESLİMAT BİLGİLERİ
ÖDEME ŞEKLİ    :    Kredi Kartı
TESLİMAT ADRESİ    :    
TESLİMAT KİŞİSİ    :    
FATURA ADRESİ    :    

3. MADDE: ALICI'NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
3.1.ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ'nde kabulü ile sipariş verilmesi veya ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İNTERNET SİTESİ'nin ilgili sayfaları ile bunlara bağlı tüm genel-özel içerik ve açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini teyiden kabul eder.
3.2. SATICI'nın ünvanı, MERSİS numarası ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
3.3. Ürün(ler)'in İNTERNET SİTESİ'nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
3.4.Uyuşmazlık hallerinde ALICI'nın SATICI'ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği,
3.5. SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI'ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI'nın bu hususlarda SATICI'ya verdiği izinler, ALICI'nın kanuni hakları, SATICI'nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,
3.6. Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
3.7. Sözleşme konusu Ürün(ler) için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler'in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI'nın SATICI'ya ödeyeceği toplam bedel),
3.8. Ürünler'in ALICI'ya teslimine ilişkin usuller ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,
3.9.Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı, 
3.10. Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ'nde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI'ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI'nın da isteğine bağlı/süresiz olarak saklayabileceği,

4. MADDE: CAYMA HAKKI
4.1.Kural olarak, tüm bilet satışları kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden satın aldığınız biletlere dair cayma hakkınız bulunmamaktadır. Satılan biletlerin herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması, hasar görmesi ya da imha olması durumunda, bilet değiştirme/yeni bilet basma ya da para iadesi yapılmaz. Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz. 

4.2.NOTFEST Bozcaada Tiyatro Festivali kapsamındaki etkinlikler, Etkinlik Organizatörü tarafından çeşitli ve/veya mücbir sebepler ile iptal edilebilir yahut tarih/mekan değişikliğine gidilebilir. Mücbir sebepler; etkinliğin iptali ve/veya değiştirilmesi, resmi makamlarca da teyit edilen hava muhalefeti, afet hali, grev, lokavt, savaş, terörist hareketler, salgın hastalık, etkinlik mekanında yaşanan teknik aksaklıklar ve etkinlik için belirlenmiş olan resmi “izleyici yaş grubu”nun sonradan değiştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Ancak tanımlı bu şartlarla Etkinlik Organizatörü’nün etkinliği iptal etmesi halinde ALICI, satın aldığı bileti iade edebilir. Bu durumda uygulanacak süreci Etkinlik Organizatörü belirler ve İnternet Sitesi üzerinden duyurur ve bilet satın alan izleyicilere SMS ve/veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapar. Etkinlik iptali, tarih veya mekân değişikliği ve yeni tarih veya mekân bilgisi konularında yapılan duyuruların ardından, bilgi sahibi olma sorumluluğu ALICI’ya aittir. Bilet alım işlemleri sırasında cep telefonu veya e-posta adresi aracılığıyla iletişim izni vermeyen ALICI, Etinlik Organizatörü tarafından yapılacak olası etkinlik iptal veya değişiklik duyurularını alamayacağını ve böyle bir durumda yapılacak değişikliklerden haberdar olma sorumluluğunu tamamen üzerine aldığını otomatik olarak kabul eder.

4.3.Satın alınan biletlerin iadesi sürecinde ALICI, Etkinlik Organizatörü’nün gerek İnternet Sitesi’nde duyuracağı gerekse ALICI e-mail adreslerine yahut SMS yoluyla göndereceği bilgilendirme metninde belirttiği süre içerisinde, ilgili gişeye fiziki teslimini sağlayamaması halinde İnternet Sitesi’nde yer alan İade Formunu doldurmakla mükelleftir. Ücret iade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret ile sınırlı olup, işlem bedeli ya da sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir. Bununla birlikte, etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda, Etkinlik Organizatörü geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğu gibi, programda değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Geri ödemeler konusunda Etkinlik Organizatörü’nün belirlediği son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uyulması ALICI’nın sorumluluğundadır. Etkinlik Organizatörü tarafından belirlenen iade tarihleri dışında bilet ve/veya bedel iadesi yapılamaz. İptal edilen veya ertelenen etkinliklerde bilet tutarının iade edilebilmesi için, biletlerin 23-29 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan NOTFEST Bozcaada Tiyatro Festivali kapsamında Bozcaada’da bulunacak ve yeri İnternet Sitesi’nde belirtilecek olan gişeye digital bilet çıktısının fiili olarak teslim edilmesi yahut İnternet sitesinde yer alan İade Formu’nun doldurulması gerekmektedir.
 
5. MADDE: GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER, ELEKTRONİK İLETİŞİMLER VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR
5.1. INTERNET SİTESİ'nde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir.
5.2. ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiğinden ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.
5.3. ALICI’nın İNTERNET SİTESİ'ne üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri SATICI, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklayabilir, gerekli görülen hallerde güncelleyebilir, paylaşabilir, aktarabilir, transfer edebilir, kullanabilir ve sair suretlerle işleyebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir. ALICI kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına AYDINLATMA ve AÇIK RIZA METİNLERİ’ni onaylamak suretiyle muvafakat ve izin vermiştir.
5.4. ALICI, SATICI'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilir. ALICI'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI'ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.
5.5. INTERNET SİTESİ'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI'ya aittir.
5.6. SATICI yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler SATICI tarafından INTERNET SİTESİ'nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

6. MADDE: GENEL HÜKÜMLER
6.1. Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin satış süreçleri ve süreleri hakkında ALICI açıkça bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder. SATICI siparişte yer alan ürün/ürünlerin tamamının gönderimini hangi yöntem ve ne süre içerisinde yapacağına dair ALICI’yı bilgilendirir ve ALICI bu şartla siparişi tamamladığını kabul eder. 
6.2. Ürün/ler sadece dijital bilet şeklinde olacağından, ALICI’nın üstlenmesi gereken herhangi bir teslimat/kargo bedeli bulunmamaktadır. 
6.3. Ürün/lerin teslimatı konusunda SATICI, ALICI’nın sipariş esnasında belirttiği e-mail adresine ve/veya telefon numarasına, satın alma işlemi sonrasında ileteceği link ile bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Telefon numarasının yahut e-mail adresinin doğru yazımı ve beyanı ALICI’nın sorumluluğundadır. Ürün linki, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşun e-mail veya telefon numarasına iletilecekse, iletilecek kişi/kuruluşun e-mail ve/ve telefon adresinin yanlış belirtilmesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 
6.4. ALICI, Ürün'ü dijital bilet şeklinde teslim aldığı anda kontrol etmekle, ilgili Ürün’de bir yanlışlık olması halinde bu durumu SATICI’ya, Sözleşmenin giriş kısmındaki SATICI iletişim kanallarıyla haber vermekten sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.
6.5. ALICI Ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, Sözleşme'nin giriş kısmındaki SATICI iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde SATICI'ya bildirebilir.
6.6. Yukarıda 3. maddede yazılı hususların bir kısmı mahiyeti itibari ile bu Sözleşme'de yer almayabilir; bununla beraber, ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ'nde görülen/onaylanan Ön Bilgilendirmelerde, keza İNTERNET SİTESİ'nin --ilgisine göre satış aşamaları veya genel-- bilgilendirme sayfaları/bölümlerinde yer almaktadırlar.
6.7. ALICI, kabulü sonrasında bildirdiği e-posta (e-mail) adresine gönderildiklerinden, söz konusu Bilgilendirmelere ve bu Sözleşme'ye, anılan e-posta’yı cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Öte yandan, SATICI nezdindeki sistemlerde Satıcı’nın isteğine bağlı olan bir süre muhafaza edilir.
6.8. Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturur; tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.

7. MADDE: ALICI'NIN KANUNİ BAŞVURU YOLLARI- YETKİLİ YARGI MERCİLERİ
7.1. Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SATICI'nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir. Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler, gerek bu Sözleşme, ALICI'nın SATICI'ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

8. MADDE: YÜRÜRLÜK
8.1. ALICI, Toplam sekiz (8) maddeden ibaret iş bu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (İNTERNET SİTESİ'nde) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürün'lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, SATICI ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve iade hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim dahil bu Sözleşme'nin 3. maddesinde yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İNTERNET SİTESİ'nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün'ü sipariş ile iş bu sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.